Rozwiązanie umowy można kwestionować nawet po latach - Sławomir Paruch

2016.10.20

"Pracownik ma siedem dni na wniesienie odwołania od wypowiedzenia lub 14 dni, jeśli umowę rozwiązano w trybie dyscyplinarnym. Czy w związku ze zwolnieniem może wnieść powództwo o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, jeśli nie odwołał się od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy we wskazanym terminie?"

Na to pytanie odpowiada dla Dziennika Gazety Prawnej nasz ekspert, r. pr. Sławomir Paruch.

Zobacz plik PDF