Rekrutacja w celu dyskryminacji - Patrycja Caban, Urszula Kądziołka

2016.09.01

Świadomość kandydatów o prawach, jakie przysługują im w procesie rekrutacji, wzrasta. Coraz chętniej wymieniają się doświadczeniami i występują z żądaniami związanymi z odmową zatrudnienia. Czego unikać w trakcie rekrutacji, a jednocześnie, jak ustrzec się zbędnych kosztów?

Polecamy uwadze cały artykuł naszych ekspertów, opublikowany na łamach najnowszego wydania magazynu Personel i Zarządzanie.

Zobacz plik PDF