Odszkodowanie należne bez względu na szkodę - Robert Stępień

2016.04.12

Pracodawca, z którym pracownik niezasadnie rozwiązał umowę bez wypowiedzenia, ma prawo do odszkodowania. Jest ono niezależne od powstania po stronie pracodawcy szkody majątkowej oraz od jej wysokości. Podwładny nie może się domagać obniżenia odszkodowania, powołując się na argument, że pracodawca nie poniósł szkody majątkowej lub że szkoda była niższa.

Zobacz plik PDF