Od aplikującego o etat szef dostanie tylko kilka dokumentów - Marlena Maniecka

2016.09.01

"Obowiązujące przepisy nie ograniczają zakresu informacji, które kandydat podaje w swoim życiorysie. To on decyduje, czy jego treść zmieści na jednej stronie czy na kilku, czy przekaże życiorys w wersji kolorowej czy całkowicie zwyczajnej. Forma CV nie ma znaczenia. Liczy się zawartość. Kandydat może więc umieścić wszystkie te dane, które uzna za konieczne albo potrzebne do odpowiedniego zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy" - tłumaczy r. pr. Marlena Maniecka w dzienniku Rzeczpospolita.

Polecamy uwadze całość artykułu!

Zobacz plik PDF