Ochrona prawna sygnalistów: Rząd umywa ręce, ale zmiany idą z UE - Jakub Lasek

2016.06.03

Whistleblowing, czyli sygnalizowanie nieprawidłowości np. przez pracowników w miejscu zatrudnienia, nie jest zjawiskiem nowym. Jednak kwestia tego, czy sytuacja prawna sygnalistów wymaga odrębnego uregulowania, to nowy problem. W ostatnim czasie podnosi się go coraz częściej. Prawnicy, organizacje pozarządowe, a nawet instytucje publiczne (w tym również na arenie międzynarodowej) coraz mocniej postulują uregulowanie w powszechnie obowiązujących przepisach ochrony prawnej dla demaskatorów. Obecnie normy ochronne dla takich osób są wyinterpretowywane z różnego rodzaju przepisów, jednak zdaniem wielu nie są one wystarczające.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Tygodniku Gazecie Prawnej, którego współautorem jest apl. adw. Jakub Lasek.

Zobacz plik PDF