Obietnica złożona pod groźbą jest nieważna - Robert Stępień dla dziennika Rzeczpospolita

2016.09.20

"Pracodawca może uchronić się od skutków podjętych przez siebie decyzji w indywidualnych sprawach pracowniczych, jeżeli działał pod wpływem groźby bezprawnej ze strony pracowników lub związków zawodowych. W szczególności może się uchronić od skutków czynności podjętych z uwagi na ostrzeżenie podjęcia nielegalnego strajku". Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem r. pr. Roberta Stępnia do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 20 maja 2013 r. 

Zobacz plik PDF