Niesubordynacja zawsze uderza w pracodawcę - Robert Stępień

2016.06.07

Odmowa wykonania polecenia przełożonego narusza dyscyplinę pracy, a a w konsekwencji zagraża interesowi zatrudniającego. Uzasadnia to rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia - to stanowisko SN z wyroku z 20 stycznia 2015 r. Jaki jest stan faktyczny i jak powinno wyglądać rozstrzygnięcie sprawy?

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem eksperckim apl. radc. Łukasz Stępnia.

 

Zobacz plik PDF