Jak dostosować czas pracy BPO i SSC do czasu pracy usługobiorców? - Robert Stępień, Paulina Szymczak - Kamińska

2016.08.26

W Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój spółek z sektora BPO (ang. business process outsourcing) oraz SSC (shared service centre). Są to spółki świadczące usługi pomocnicze i administracyjne, w szczególności w zakresie księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi czy IT, na rzecz innych spółek. Te pierwsze (BPO) świadczą usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych, te drugie (SSC) – na rzecz innych spółek w ramach grupy kapitałowej - piszą nasi eksperci - r. pr. Robert Stępień i r. pr. Paulina Szymczak - Kamińska dla Pulsu HR.

Artykuł dostępny tutaj.