Członkowie rodziny cudzoziemca nie zawsze potrzebują zezwolenia na pracę - Tomasz Rogala

2016.09.15

Polska spółka z branży przemysłowej poszukuje także wśród cudzoziemców zza wschodniej granicy, dla których gotowa jest uzyskać niezbędne zezwolenia na pracę. "Do podjęcia pracy w Polsce cudzoziemiec spoza UE potrzebuje co do zasady zezwolenia na pracę. Jest ono wydawane na konkretnego cudzoziemca i pozwala mu na pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy określonego w tym zezwoleniu. Z samego faktu posiadania przez niego zezwolenia nie wynikają jednak żadne uprawnienia dla członków jego rodziny" - mówi nasz ekspert r. pr, Tomasz Rogala w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną. 

Zobacz plik PDF