Stanowisko zniknie po rozdzieleniu zadań - Robert Stępień

2015.02.10

Rozdzielenie zadań przypisanych do zlikwidowanego stanowiska między pracowników pozostających w zatrudnieniu nie przesądza o tym, że likwidacja była pozorna, a wypowiedzenie umowy - niezasadne. Pracodawca ma prawo zmniejszyć zatrudnienie i racjonalizować koszty przez likwidację stanowisk oraz inaczej rozdzielić związane z nim zadania.

Zobacz plik PDF