Nie tak łatwo podważyć ważność zakazu konkurencji - Sławomir Paruch

2015.10.06

Brak ustaleń w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy dotyczących odszkodowania lub określenie go w wysokości niższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów nie powoduje nieważności takiej umowy. Postanowienie niezgodne z przepisami kodeksu pracy zastępuje wówczas odpowiedni przepis kodeksu.

Zobacz plik PDF