Najważniejsze wyroki w 2014 r. wydane w sprawach pracowniczych - Paulina Szymczak-Kamińska, Bartłomiej Raczkowski

2015.03.19

W ubiegłym roku zapadło wiele znaczących orzeczeń Sądu Najwyższego. Kancelaria Raczkowski Paruch wybrała dziesięć najważniejszych dla pracodawców. Wynika z nich m.in., że nierówne traktowanie to nie zawsze dyskryminacja, a leżanka w kabinie ciężarówki nigdy nie zastąpi łóżka w hotelu. Wieloletnim umowom terminowym powinny towarzyszyć długie okresy wypowiedzenia, a stanowisko pracy można zlikwidować, rozdzielając obowiązki.

Zobacz plik PDF