Komentarz do Kodeksu Pracy 2015

2015.01.19

Autorami publikacji są r.pr. Sławomir Paruch oraz Robert Stępień.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do osób zarządzających działami HR oraz dyrektorów departamentów prawnych, ale również do wszystkich osób zainteresowanych prawem pracy. 

Komentarz zawiera szereg praktycznych komentarzy i przykładów, które mają na celu przełożenie konkretnych zmian w przepisach oraz poglądów prezentowanych w orzecznictwie na codzienną praktykę stosowania prawa pracy przez pracodawców. Czytając Komentarz, znajdą Państwo odpowiedzi w szczególności na następujące pytania: 

- na czym polegają konkretne zmiany w prawie pracy oraz jakie są ich praktyczne konsekwencje?

- jakiego rodzaju zmian w prawie pracy należy spodziewać się w najbliższym czasie i co one oznaczają dla pracodawcy?

- jak rozumieć konkretne tezy i poglądy prezentowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz w jaki sposób wpływają one na dotychczasową praktykę stosowania prawa pracy?

Zachęcamy do lektury, mając nadzieję, że Komentarz okaże się dla Państwa przydatny, przede wszystkim, ale nie tylko, w Państwa codziennej pracy. 

Powyższa publikacja znajduje się obecnie w sprzedaży. Uprzejmie prosimy o informację, jeśli pojawią się trudności z jej nabyciem. Prześlemy ją wówczas Państwu korzystając z naszych zasobów autorskich.