Czas pracy w pytaniach i odpowiedziach

2015.01.20

Autorem publikacji jest r.pr. Łukasz Chruściel, Partner w kancelarii Raczkowski Paruch, kierujący biurem kancelarii w Katowicach.

Publikacja powstała z myślą o osobach zajmujących się prawem pracy w praktyce, pracownikach pionu HR, prawnikach przedsiębiorstw oraz pracownikach pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie prawa pracy.

Publikacja ma wyjątkowy charakter albowiem nie skupia się na kwestiach teoretycznych dotyczących czasu pracy, lecz na najbardziej istotnych i najczęściej występujących problemach w praktyce. Autor omawia kazusy oraz przedstawia praktyczne rozwiązania. Publikacja obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Z publikacji czytelnik dowie się m.in.:

- od jakiego momentu rozpocząć liczenie czasu pracy przedstawiciela handlowego?

- jakiej rekompensaty może domagać się pracownik z tytułu nieudzielenia mu odpoczynku dobowego?

- czy do rocznego limitu godzin nadliczbowych należy wliczać pracę nadliczbową u poprzedniego pracodawcy?

- jak nieusprawiedliwiona nieobecność wpłynie na rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych?

- czy pracodawca może różnicować porę nocną w odniesieniu do różnych grup pracowników?

Powyższa publikacja znajduje się obecnie w sprzedaży. Uprzejmie prosimy o informację, jeśli pojawią się trudności z jej nabyciem. Prześlemy ją wówczas Państwu korzystając z naszych zasobów autorskich.