Paulina Szymczak-Kamińska

Radca prawny / Starszy prawnik

Paulina posiada 8-letnie doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.

Zajmuje się bieżącą obsługą polskich i zagranicznych klientów. Doradza, w szczególności, w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym kadry menadżerskiej. Wspiera klientów w tworzeniu i wdrażaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz właściwej komunikacji z pracownikami.

Reprezentuje pracodawców w postępowaniach sądowych związanych m.in. z rozwiązywaniem stosunku pracy.

Prowadzi szkolenia i webinary z zakresu prawa pracy (w języku polskim i angielskim).

Wśród jej klientów są spółki m.in. z branży handlowej i produkcyjnej.
 

Publikacje książkowe:
Ochrona danych pracowników