Kinga Ciosk

Asystentka prawna /

Zajmuje się bieżącą obsługą klientów w zakresie prawa HR oraz ochrony danych osobowych. W zakres jej zainteresowań wchodzi prawo pracy, ochrona danych osobowych oraz prawo ubezpieczeń społecznych.

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seminarzystka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ. Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Prawa Pracy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP UJ).

Realizatorka projektu badawczego pt. „Sztuczna inteligencja w rekrutacji – szanse i zagrożenia” w ramach konkursu dla wybitnych studentów UJ „Granty dla przyszłości” w zakresie Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ukończyła szkolenie przygotowujące do zawodu mediatora, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Laureatka konkursów z zakresu prawa cywilnego oraz z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Aktywnie angażuje się w wydarzenia naukowe.