Elżbieta Niezgódka

Adwokat / Prawnik
Wykształcenie 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2013). Studia podyplomowe ,,Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Profil

Ekspertka z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa pracy. Przed rozpoczęciem pracy w kancelarii zdobywała doświadczenie w renomowanej firmie prawniczej przy wsparciu prawnym jednego z największych koncernów medialnych w Polsce. Pracowała również w spółce z branży FMCG gdzie była odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną działu HR oraz kwestie ochrony danych osobowych pracowników. Jest autorką publikacji poświęconych tematyce ochrony danych osobowych, w szczególności dotyczących profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Występuje jako prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych. Jest trenerem na szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych.

Języki

angielski