Dominik Adamczyk

Aplikant adwokacki / Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski, Georgia State University i Emory University. 

Stypendysta programu Erasmus+, w ramach którego studiował na Dublin City University. Laureat konkursu krasomówczego im. Marka Kotarskiego, organizowanego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

Zajmuje się bieżącą obsługą klientów w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności zawierania i rozwiązywania umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników, ochrony dóbr osobistych oraz doradztwa dotyczącego bieżącej obsługi spółek w zakresie prawa pracy.