Barbara Antczak

Aplikantka radcowska / Prawnik

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktorantka Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Laureatka I nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka programu Chinese Law Taught in English organizowanego w ramach EU-China School of Law na Chińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawnych w Pekinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i pracy w renomowanych łódzkich oraz warszawskich kancelariach.