Agnieszka Nicińska

Aplikantka radcowska / Prawnik

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji. Doświadczenie zawodowe zdobywała jeszcze w czasie studiów odbywając staże i pracując w renomowanych krakowskich kancelariach prawnych.

Publikacje książkowe:
RODO Kontrola przestrzegania przepisów Kodeks pracy z komentarzem do najważniejszych zmian