Zwolnienia grupowe i indywidualne; strukturyzowanie zatrudnienia

Współtworzymy efektywne struktury zatrudnienia. Pomagamy tworzyć oraz dostosowywać struktury firm do ich potrzeb biznesowych, w tym wynikających ze środowiska regulacyjnego i obciążeń publicznoprawnych.

Kompleksowo obsługujemy procesy zwolnień grupowych, począwszy od wypracowania strategii i ustalenia harmonogramu działań, poprzez prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, aż po przeprowadzenie samego procesu zwolnień.

Zapewniamy Klientom wsparcie w zakresie PR i komunikacji  dotyczącej procesu zwolnień grupowych, czyniąc to spójnie z podejmowanymi działaniami oraz w sposób ograniczający do minimum negatywne skutki tych działań. 

Przeprowadziliśmy dziesiątki lub nawet setki takich procesów dla największych spółek polskich i zagranicznych, w tym takie obejmujące jednorazowo nawet kilka tysięcy pracowników. Posiadamy 20 letnie doświadczenie, które pozwala nam zapewnić Klientom bezpieczeństwo i komfort oraz przejąć ciężar całego procesu. Nie uczymy się kosztem Klientów.

Doradzamy w zakresie indywidualnych zwolnień pracowników, w tym wyższej kadry menadżerskiej. Zawsze dajemy Klientom precyzyjną odpowiedź, czy w danym przypadku można zwolnić pracownika oraz jak najbezpieczniej i najefektywniej to zrobić. Dążymy do tego, aby zidentyfikować rzeczywistą przyczynę rozwiązania umowy i sformułować ją w taki sposób, by uniknąć ryzyka przegranej przez sądem. 

Rekomendujemy rozwiązania mające na celu uniknięcie sporu sądowego. W przypadku powstania sporu, wypracowujemy strategie jak najbardziej odpowiadające specyfice sprawy oraz potrzebom biznesowym Klienta. Niekiedy lepszym rozwiązaniem jest zawarcie ugody na wstępnym etapie sporu, a innym razem prowadzenie sporu przez kilka lat (np. ze względów prewencyjnych). Zawsze doradzamy optymalną strategię.