Spory sądowe

Prowadzimy dla naszych Klientów kilkaset sporów sądowych w sprawach ze wszystkich obszarów HR, w tym w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących w szczególności:

  • zwolnień (indywidualnych i grupowych);
  • wynagrodzeń, premii, nadgodzin;
  • dodatkowych świadczeń i benefitów pracowniczych;
  • mobbingu, nierównego traktowania i dyskryminacji;
  • zakazu konkurencji, konfliktu interesów, nieuczciwej konkurencji; 
  • wypadków przy pracy;
  • obciążeń na rzecz ZUS  (m.in. z zakresu ZFŚS , oskładkowania umów o dzieło, przekwalifikowania umowy cywilnej na stosunek pracy);
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,

jak również w sprawach wykroczeniowych i karnych dot. praw pracowników, odpowiedzialności kadry zarządzającej i innych kwestii związanych z zarządzaniem HR i compliance. 

Kierujemy się zasadą prewencji – im mniej Klienci mają sporów, tym więcej zasobów mogą poświęcić na prowadzenie działalności.

Wielokrotnie z sukcesem unikamy lub kończymy na wstępnym etapie zawisły spór, dzięki zaangażowaniu w mediacje lub rozmowy ugodowe. 

Dostrzegamy, że spory z pracownikami odbijają się echem wśród pozostałych zatrudnionych. Pracownicy uważnie obserwują postawę pracodawcy – jak nas widzą tak nas piszą. Dlatego każdą sprawę prowadzimy z uwzględnieniem jej szerszego kontekstu i ogólnej prewencji, zdając sobie sprawę z jej wpływu na morale, kształtowanie postaw oraz na decyzje pozostałych pracowników.

Rekomendujemy kompleksowe strategie procesowe, łączące wątki pracownicze, ZUS-owe, podatkowe, wykroczeniowe i karne. Przykładowo, jeżeli pracownik został zwolniony z powodu nadużycia zwolnienia lekarskiego, a jednocześnie – nadużywając zwolnienia – dopuścił się przestępstwa lub wykroczenia, możliwe są trzy wątki procesowe: pracowniczy (sprawa z odwołania od rozwiązania umowy o pracę), ZUS-owy (o zwrot nienależnie pobranego zasiłku) oraz sprawa karna. Całościowo obsługujemy tego typu sprawy na zasadzie one stop-shop, zapewniając spójność i przez to zwiększoną skuteczność strategii procesowych.  

Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski – nasze biura w Warszawie, Poznaniu i Krakowie pozwalają zarządzić tym w sposób efektywny czasowo i kosztowo. Reprezentujemy Klientów przed wszystkimi sądami, w tym przed Sądem Najwyższym.

Mamy doświadczenie i jesteśmy przygotowani do jednoczesnej obsługi kilkuset, a nawet kilku tysięcy spraw dla jednego Klienta.