Podatki, w tym PIT

Doradztwo:
 
  • Doradzamy naszym Klientom w zakresie opodatkowania wszelkiego rodzaju świadczeń dokonywanych na rzecz pracowników.  
  • Przygotowujemy i wdrażamy efektywne struktury zatrudniania i wynagradzania członków zarządu, kadry menedżerskiej, jak również pracowników polskich i zagranicznych.  
  • We współpracy z kancelariami stowarzyszonymi w Ius Laboris, dokonujemy oceny statusu podatkowego pracowników delegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców w Polsce i określamy związane z tym obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe dla pracodawców i pracowników w Polsce oraz za granicą.  
  • Oferujemy pomoc w ustaleniu skutków podatkowych motywacyjnych programów akcyjnych i opcyjno-akcyjnych dla pracowników (również dla pracowników, którzy nabyli do nich prawa w czasie pobytu za granicą) jak również wspieramy naszych Klientów w bezpiecznym ich wdrażaniu.
Wsparcie w rozliczeniach:
 
  • Ustalamy wysokość zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników delegowanych w Polsce i za granicą.  
  • Wyliczamy należne zaliczki na podatek i kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce.  
  • Szacujemy koszty oddelegowania pracowników do i z Polski.  
  • Przygotowujemy i składamy w imieniu delegowanych pracowników ich roczne zeznania podatkowe w Polsce.  
  • Wnioskujemy o certyfikaty zabezpieczenia społecznego.