Procedura na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia COVID-19 | PRO HR Handlowy

2020.07.22

Epidemia koronawirusa pokazała jak istotne jest właściwe przygotowanie firmy na sytuacje awaryjne. Nagłe zamknięcie kraju i obostrzenia z tym związane uniemożliwiły albo ograniczyły prowadzenie działalności przez wiele podmiotów. Z czasem coraz większym problem okazały się pojawiające się przypadki COVID-19 wśród pracowników. Takie sytuacje powodowały (i nadal powodują) paraliż przedsiębiorstw.

Dlatego niezmiernie istotne jest odpowiednie przygotowanie firmy na ewentualne zagrożenie związane m.in. z możliwością wystąpienia przypadku zakażenia wśród załogi. Jego elementem są odpowiednie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych, w tym na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia COVID-19 w zakładzie pracy. 

Do opracowania i wdrożenia stosownych procedur namawia również GIS w swoich wytycznych. W ocenie Inspekcji, jednym z obowiązków pracodawcy jest przygotowanie instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19. W takiej procedurze pracodawca powinien określić m.in.:

  1. sposób postepowania z pracownikiem, co do którego istnieje podejrzenie zachorowania na COVID-19; 
  2. sposób ustalenia listy osób, które miały kontakt z takim pracownikiem;
  3. obowiązku zgłoszenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 do Sanepidu.  

Konieczność przygotowania odpowiednich procedur dotyczy nie tylko pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w zakładzie pracy. Dotyczy także tych firm, których pracownicy (w całości czy w części) świadczą pracę w sposób zdalny. 

Opracowanie takich procedur nie wynika wprost z przepisów prawa, jednak jest istotne z uwagi na obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 kp). Ich opracowanie i wdrożenie może pozwolić pracodawcy na wyłączenie/ograniczenie swojej odpowiedzialności w razie wykrycia przypadków COVID-19 w zakładzie pracy za ewentualne zaniedbania z tym związane, a przede wszystkim zapobiec paraliżowi działalności firmy.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy.