Zwolnienia lekarskie – 10 „przykazań” dla pracodawcy

2018.12.19

 

  1. Pracownik ma obowiązek poinformować o nieobecności spowodowanej chorobą niezwłocznie, a więc pierwszego dnia nieobecności. Może to zrobić najpóźniej drugiego dnia, ale tylko w przypadkach, kiedy nie miał możliwości przekazać informacji niezwłocznie.
  2. Obowiązek poinformowania o nieobecności jest niezależny od obowiązku jej usprawiedliwienia poprzez przedłożenie zwolnienia lekarskiego. Sam fakt, że pracodawca otrzymuje zwolnienie w formie elektronicznej nie oznacza, że obowiązek poinformowania został spełniony.
  3. Pracownik powinien poinformować o nieobecności w taki sposób, aby informacja możliwie jak najszybciej dotarła do pracodawcy. Powinien również upewnić się, że informacja dotarła.
  4. Pracodawca ma nie tylko prawo, ale wręcz powinność kontrolowania zwolnień lekarskich. Pojedyncza kontrola często nie odniesie skutku, ale kontrole prowadzone w sposób systematyczny już tak.
  5. Zalecenie „chory może chodzić” nie uprawnia pracownika do dokonywania w czasie zwolnienia lekarskiego dowolnych aktywności. Pracownik powinien ograniczać się wyłącznie do podejmowania czynności niezbędnych do poratowania zdrowia. Nie powinien natomiast podejmować czynności, które są z tym sprzeczne, a w szczególności opóźniają lub mogą opóźniać powrót do zdrowia.
  6. Zarówno niepoinformowanie o nieobecności w terminie, jak i wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem, jest naruszeniem obowiązków pracowniczych, które uprawnia pracodawcę do wyciągnięcia konsekwencji wobec pracownika.
  7. Wyciągnięcie wobec pracownika konsekwencji w związku z nadużyciem zwolnienia lekarskiego nie wymaga wcześniejszego potwierdzenia niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania zwolnienia przez ZUS.
  8. Nieobecności w pracy spowodowane chorobą, dezorganizujące proces pracy, mogą być przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Długotrwałe nieobecności z reguły będą dezorganizujące i będą uzasadniały wypowiedzenie. W przypadku krótszych, powtarzających się nieobecności, istotny jest ich wpływ na proces pracy. Jeżeli powodują istotne trudności, wypowiedzenie także może być zasadne.
  9. Przed udzieleniem pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą (trwającej dłużej, niż 30 dni), pracodawca ma prawo skierować pracownika na badania lekarskie.
  10. Jeżeli dochodzi do wykorzystania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem, pracownik może stracić prawo do zasiłku za cały okres niezdolności do pracy, a nie tylko za część okresu.