Zmiany w ustawie o PPK - osoby na macierzyńskim lub wychowawczym uczestnikami PPK, zniesienie 30-krotności ZUS i inne

2019.06.24

Jeszcze pierwsza grupa podmiotów nie została objęta obowiązkiem tworzenia PPK, a już ustawodawca przeprowadził przez parlament pierwszą nowelizację ustawy o PPK. Zmian nie jest dużo, ale w pewnym zakresie są one bardzo istotne dla przedsiębiorców. Po pierwsze rozszerzono definicję osoby zatrudnionej o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że:

(a)    osoby te mają prawo brać udział w wyborach reprezentacji na potrzeby PPK
(b)    osoby te będą objęte zapisem automatycznym w przypadku, gdy mają mniej niż 55 lat (chyba, że złożą deklarację o nieoszczędzaniu; co prawda nie będą odprowadzane wpłaty, ale osoby te zostaną zapisane do PPK);
(c)    osoby powyżej 55 roku życia mogą zapisać się do PPK na swój wniosek (choć jest to mało prawdopodobne, aby osoby w tym wieku korzystały z uprawnień rodzicielskich, choć nie jest to wykluczone);
(d)    w stosunku do tych osób należy realizować obowiązki informacyjne wskazane w ustawie;
(e)    osoby te należy wliczać do liczby osób zatrudnionych, od której zależy data objęcia danego podmiotu zatrudniającego ustawą o PPK.

Kolejną zmianą jest zniesienie limitu 30-krotności ZUS – nie będzie miał zastosowania do podstawy obliczania wpłat na PPK. Tym samym wpłatami będzie objęta pełna wysokość podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. PPK będzie zatem droższy w przypadku osób zarabiających ponad 10 tys. PLN. Należy to uwzględnić w kalkulacji kosztów PPK.

Wprowadzono też maksymalny limit wpłat na PPK w wysokości 50 tys. USD w danym roku. Będzie to dotyczyło tylko bardzo dobrze zarabiających.

W przypadku, gdy uczestnik obniży swoją wpłatę podstawową poniżej 2% (jest to możliwe gdy łączne wynagrodzenie w danym miesiącu z różnych źródeł było niższe niż 120% wynagrodzenia minimalnego), to takie obniżenie będzie obowiązywało bezterminowo. Nie będzie jednak uwzględniane w miesiącach, w których osoba zatrudniona uzyska u swojego pracodawcy wynagrodzenie wyższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku w tym miesiącu pracodawca będzie pobierał wpłatę podstawową finansowaną przez uczestnika w standardowej wysokości 2%.

I wreszcie, w przypadku wynagrodzenia wypłacanego w okresach krótszych niż miesiąc wpłaty są obliczane i pobierane w dacie wypłaty tego wynagrodzenia, a nie do końca miesiąca jak to było poprzednio.