Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie w procesie rekrutacji jako podstawa przetwarzania danych

2018.05.29

Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie w procesie rekrutacji na przetwarzanie jej danych osobowych powinna być dobrowolna i świadoma. Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych od kandydata, powinien podać wszystkie informacje zawarte w art. 13 RODO w tym m.in. tożsamość administratora czy cele przetwarzania danych osobowych. Jeżeli osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrazi zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Należy również pamiętać, iż zgoda może być w każdym momencie wycofana, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Warto dokonać przeglądu stosowanych przez Państwa klauzul zgód i w razie potrzeby dostosować je do wymogów RODO, pamiętając jednak o tym, iż jeżeli są inne podstawy przetwarzania danych osobowych jak np. niezbędność przetwarzania dla zawarcia umowy czy też prawnie usprawiedliwione cele administratora, pozyskiwanie dodatkowej zgody będzie zbędne.