Wioletta Buczek

/ Prawnik
Warszawa

Członek Zarządu Reputation Managers Sp. z o.o. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w komunikacji finansowej i korporacyjnej oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła, między innymi, pracując w obszarze relacji inwestorskich w Agorze oraz jako szefowa PR finansowego w agencji PR Edelman Polska.  Uczestniczyła w ponad 200 projektach transakcyjnych typu IPO, SPO i M&A oraz projektach kryzysowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w  doradztwie strategicznym dla zarządów spółek giełdowych. Prowadzi szkolenia z zakresu relacji z mediami i inwestorami. Jest absolwentką Ośrodka Studiów Amerykańskich na  Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła kurs członków Rad Nadzorczych oraz szkolenia z obszaru obowiązków informacyjnych i zarządzania firmą.