Anna Wolfarth

Psycholog / Prawnik
Warszawa

Psycholog, doradca personalny, coach. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Erickson College International (Szkoła Coachów akredytowana przez International Coach Federation). Brała udział w kursie trenerów zarządzania prowadzonym przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Od
początku kariery zawodowej działa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, początkowo jako konsultant w agencji doradczej Sedlak & Sedlak, później przez ponad 6 lat na stanowisku dyrektora personalnego w Onet.pl S.A. Przez ponad 10 lat prowadziła firmę doradczą searchlight, w której pełniła funkcję Project Managera odpowiedzialnego za wybrane projekty doradcze dla klientów oraz Executive & Leadership Coaching. Posiada bardzo duże doświadczenie w rekrutacji i ocenie przydatności zawodowej kandydatów na poszczególne stanowiska (ocena umiejętności menedżerskich, poziomu motywacji i predyspozycji zawodowych). Projektowała i przeprowadzała projekty Assessment/ Development Centre, audyty personalne i organizacyjne, gry symulacyjne i testy psychologiczne, a także projektowanie i prowadzenie szkoleń oraz budowanie i prowadzenie programów rozwojowych dla pracowników. Kierowała projektami z zakresu systemów ocen, systemów wynagradzania i systemów motywacyjnych. Od wielu lat współpracuje jako doradca z działami personalnymi firm, pomagając rozwiązywać sytuacje kryzysowe lub wymagające mediacji w zespołach. Prowadzi badania antymobbingowe i – szerzej – badania relacji społecznych w organizacjach, wspierając klientów w przypadku problemów z tego obszaru. Szczególnie bliskie jej są zagadnienia związane z kulturą organizacyjną przedsiębiorstw i komunikacją, w tym komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Jej doświadczenia obejmują sytuacje zwolnień grupowych, sytuacji konfliktowych czy mediacji ze związkami zawodowymi. Jest konsultantem certyfikowanym w metodologii i narzędziach rozwoju organizacyjnego firmy Advisio i ekspertem współpracującym Heidtman & Piasecki Business Doctors.Anna