PIT dla młodych - Pytania i odpowiedzi

Czy pracodawcy powinni respektować oświadczenia, które zostały złożone przez pracowników przed dniem 1 sierpnia 2019 r.? Jeżeli nie to czy pracownicy muszą złożyć je ponownie po wejściu ustawy w życie?

Skuteczność oświadczeń złożonych przed 1 sierpnia 2019 r. może być kwestionowana (patrz: odpowiedź na pytanie nr 1). Rekomendujemy zatem by zwrócili się Państwo do pracowników, którzy już złożyli takie oświadczenia o ich ponowne złożenie z datą nie wcześniejszą niż 1 sierpnia 2019 r.

Jeżeli pracownicy złożą oświadczenie już w sierpniu to czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (dalej: Zwolnienie) obejmować będzie już wynagrodzenie wypłacone w sierpniu, i czy obejmować może wynagrodzenie za lipiec płatne do 10 sierpnia?

W przepisach dotyczących składania oświadczeń dotyczących roku 2019 mowa jest o przychodach uzyskanych w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 grudnia tego roku. Momentem uzyskania przychodu ze stosunku pracy w postaci wynagrodzenia za pracę jest moment jego wypłaty (postawienia do dyspozycji podatnika). Nie ma przy tym znaczenia czy jest to wynagrodzenie za ten sam miesiąc, w którym następuje wypłata czy miesiąc poprzedni. Wobec tego nie widzimy przeszkód, by stosować zwolnienie do wynagrodzenia za lipiec 2019 r. jeżeli tylko pracownicy zdążą złożyć stosowne oświadczenia a Państwa system kadrowo-płacowy zostanie dostosowany do nowych przepisów, w tym do odpowiedniego obniżania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakich dokładnie kategorii przychodów dotyczy Zwolnienie? Czy możemy zastosować Zwolnienie w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o dzieło?

Zwolnienie dotyczy przychodów z umowy o pracę, z umowy zlecenia, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy. Ze Zwolnienia nie mogą korzystać osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub prowadzące własną działalność gospodarczą (B2B). Zwolnienie nie obejmie też osób otrzymujących wynagrodzenie w ramach stażu i praktyk absolwenckich. 

Ulgi nie stosuje się również do przychodów opodatkowanych ryczałtem, m.in. zleceń do 200zł zawieranych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.
 

Takie działanie nei wystarczy aby pozyskać więdzę którą oferujemy osobom uprawnionym

Aby uzyskać dostęp do reszty pytań i odpowiedzi na nie, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.

Treść reszty pytań jest dostępna tylko dla osób uprawnionych

Treść reszty pytań jest dostępna tylko dla osób uprawnionych.

Aby uzyskać dostęp do reszty pytań i odpowiedzi na nie, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.

Aby uzyskać dostęp do reszty pytań i odpowiedzi na nie, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.

Takie działanie nei wystarczy aby pozyskać więdzę którą oferujemy osobom uprawnionym

Aby uzyskać dostęp do reszty pytań i odpowiedzi na nie, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.

Treść reszty pytań jest dostępna tylko dla osób uprawnionych

Treść reszty pytań jest dostępna tylko dla osób uprawnionych.

Aby uzyskać dostęp do reszty pytań i odpowiedzi na nie, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.

Aby uzyskać dostęp do reszty pytań i odpowiedzi na nie, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie.

Aby uzyskać dostęp do reszty pytań,
wypełnij poniższy formularz