Badanie | System zgłaszania nadużyć (whistleblowing) w Polsce 2020

2020.07.07

>>Wypełnij ankietę<<


W przyszłym roku Polska powinna wdrożyć Dyrektywę UE o ochronie sygnalistów. W polskim porządku prawnym pojawi się wiele nowych przepisów i rozwiązań dotyczących sytemu zgłaszania nadużyć oraz ochrony sygnalistów.

O czym jest badanie «System zgłaszania nadużyć (whistleblowing) w Polsce 2020»?

Za pomocą niniejszej anonimowej ankiety oraz w oparciu o nasze własne doświadczenia, badamy praktyczne aspekty funkcjonowania obecnych systemów sygnalizowania nieprawidłowości, prowadzenia postępowań wyjaśniających i ochrony sygnalistów w Polsce. 

Wyniki tego badania pozwolą lepiej zrozumieć jak funkcjonują i jakie problemy występują w obecnych systemach whistleblowingu.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Podsumowanie badania zostanie przedstawione podczas tegorocznej edycji Compliance Day. Osoby, które wypełnią ankietę, będą mogły otrzymać raport zawierający najważniejsze wnioski i rekomendacje dla firm w zakresie wdrożenia systemu zgłaszania nadużyć i procedury postępowań wyjaśniających.

Jak wziąć udział w badaniu «System zgłaszania nadużyć (whistleblowing) w Polsce 2020»?

Ankieta jest skierowana do prawników wewnętrznych, compliance officerów, osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz wszystkich osób zajmujących się compliance w praktyce.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 10 minut. Badanie będzie trwało do 6 września 2020 r.
 


>>Wypełnij ankietę<<


Masz pytania dotyczące badania? Wyślij email