To wydarzenie już się zakończyło.


Warsztaty "Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV"

Szanowni Państwo, sektor finansowy stoi przed kolejnym wyzwaniem, w dniu 4 maja 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obecnie projekt jest na etapie prac w Komitecie do Spraw Europejskich.

Przyjęcie nowych regulacji na polskim rynku finansowym wynika z konieczności implementacji do prawa polskiego unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV). 26 czerwca 2017 r. minął termin wdrożenia tej Dyrektywy do prawa polskiego.