To wydarzenie już się zakończyło.


Nowe pracownicze plany kapitałowe dla pracodawców jako obowiązkowa forma emerytury pracowniczej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Nowe pracownicze plany kapitałowe dla pracodawców jako obowiązkowa forma emerytury pracowniczej, które odbędzie się 30 listopada br. w CCIFP w Warszawie.
 
Program spotkania :
Jakie nowe obowiązki i koszty obciążą pracodawców w zakresie zabezpieczenia emerytalnego pracowników?
Czy warto czekać na PPK, czy może już teraz inwestować w PPE (pracownicze programy emerytalne)?
Czy wobec zmieniającego się rynku pracy PPE może zachęcać osoby do podejmowania pracy?
 
Prelegentem wydarzenia r. pr. Łukasz Kuczkowski.
 
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępna tutaj. 

Prelegenci

Radca prawny / Partner Zarządzający / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.