Ogólnopolskie Forum KADRY I PŁACE 2020

W dniach 13-14 listopada br. odbędzie się konferencja Ogólnopolskie Forum KADRY I PŁACE 2020 organizowana przez Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej w Warszawie. 

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, r. pr. Łukasz Kuczkowski, adw. dr Damian Tokarczyk oraz adw. Marta Kosakowska-Tomczyk. 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj

 

Agenda

13 listopada 2019 r.

12:00 – 13:00 dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Czas Pracy 2019/2020 – kwestie sporne, problemy praktyczne 

 • Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe dostosowane do biznesowych potrzeb pracodawcy
 • Zlecenie i rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Praca w dniach wolnych
 • Ewidencjonowanie czasu pracy po zmianach
 • Dyżury i podróże służbowe pracowników

13:00 – 14:00  Mec. Łukasz Kuczkowski

Pracownicze Plany Kapitałowe w aspekcie problematyki pracy działów Kadr i Płac

 

14 listopada 2019 r. 

 

11:00 – 11:45 Adw. Marta Kosakowska-Tomczyk oraz dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Prawidłowe rozwiązywanie umów o pracę z pracownikiem – najnowsze orzecznictwo, najciekawsze przypadki

 • Porozumienie za wypowiedzeniem czyli jakie są dopuszczalne tryby rozwiązania umowy o pracę.
 • Jak się przygotować do rozwiązania umowy o pracę: niezbędne formalności, udział partnerów społecznych, terminy.
 • Utrata zaufania, czyli jak formułować przyczyny rozwiązania umowy o pracę.
 • Orzecznictwo dotyczące powodów rozwiązania umowy o pracę.
 • Jak przeprowadzić rozmowę rozwiązującą i jak się podczas niej zachowywać.

 

12:15 – 13:15 dr Damian Tokarczyk

Prawo Karne w stosunkach pracy 

 • Odpowiedzialność karna menadżerów i pracodawcy – uwagi ogólne
 • Obszary odpowiedzialności karnej pracodawcy – ubezpieczenia społeczne, prawa pracowników, BHP
 • Utrudnianie działalności związków zawodowych
 • Nakłanianie do rezygnacji z PPK
 • Powierzenie pracy w handlu w niedziele lub święta
 • Kserowanie i tworzenie kopii dowodów tożsamości – przestępstwo czy nie?
 • Compliance w organizacji – jak minimalizować ryzyko odpowiedzialności?

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców m.in. z branży farmaceutycznej, doradztwa personalnego oraz osób fizycznych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzeniem postępowań związanych z mobbingiem i dyskryminacją w zatrudnieniu. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa pracy. W latach 2012-2016 pracowała w departamencie prawa pracy jednej w warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmowała się prawem pracy oraz sprawami związanymi z ochroną danych osobowych pracowników.

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.