Gala wręczenia nagród w konkursach „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

17 października br. r. pr. dr  Dominika Dörre-Kolasa wygłosi prelekcje podczas gali wręczenia nagród w konkursach „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy" zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy w Krakowie. 

W panelu dyskusyjnym „Rodo czy jest się czego bać?”, wzięli udział r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa, r. pr.  Patrycja Kozik i  adw. dr Paweł Litwiński.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.