To wydarzenie już się zakończyło.


SZKOLENIE | Sprawozdania o wynagrodzeniach władz spółki giełdowej

18 marca 2021 r. | 10:00-11.00 | Płatne szkolenie online
 


Nowe wyzwanie spółek notowanych na GPW

Sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej począwszy od tego roku stało się obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. W ubiegłym roku spółki giełdowe opracowywały polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

W tym sporządzą pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmujące łącznie lata 2019-2020.

Podczas szkolenia dowiesz m.in. o:
 

  • Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania i zawarte w nim informacje?
  • Jakie informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu o wynagrodzeniach?
  • Co będzie oceniał biegły rewident i jaki charakter będzie mieć uchwała walnego zgromadzenia dotycząca sprawozdania?
  • Jakie obowiązki publikacyjne wiążą się ze sprawozdaniami?
  • Co grozi za niedopełnienie obowiązku sporządzenia sprawozdania albo zamieszczenie w nim nieprawdziwych informacji?

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Działy prawne, biura obsługi zarządu i rad nadzorczych, członkowie zarządu i rad nadzorczych spółek giełdowych.

Koszt udziału

Koszt udziału wynosi 499 PLN + VAT.

Szczegóły i zapisy mailowo: prohr@raczkowski.eu

 

Prelegenci

Kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym i giełdowym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Reprezentuje klientów w procesach sądowych. Prowadziła wiele sensytywnych wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w tworzeniu szeroko pojętych polityk wynagrodzeń, zarówno w sektorze finansowym jak i w spółkach giełdowych. Doradza radom nadzorczym oraz grupom kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem wyższej kadry menadżerskiej.

Wśród jej klientów są spółki giełdowe, banki, domy maklerskie i  fundusze inwestycyjne. Doradza również klientom z sektora medialnego i produkcyjnego.  

Współpracuje z wieloma branżowymi stowarzyszeniami, m.in. z Izbą Domów Maklerskich, Związkiem Banków Polskich oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.  

Autorka licznych publikacji i artykułów w tematyce prawa pracy, w szczególności regulacji wynagrodzeń w sektorach regulowanych.

Propagatorka idei HR bez papieru i digitalizacji dokumentów w biznesie.

 

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zarówno polskich jak i zagranicznych w zakresie prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym kadry menedżerskiej, opracowaniem i wdrażaniem wewnątrzzakładowych regulacji pracowniczych, a także w prawno-pracowniczych aspektach transakcji korporacyjnych, przejęć, połączeń, czy zwolnień grupowych. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Raczkowski przez 7 lat zdobywała doświadczenie w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.