WARSZTATY ONLINE | Organizacja efektywnej pracy zdalnej dla pracowników

27 maja | godz. 10.00 – 13.00 | Wydarzenie płatne


Prace nad projektem zmian Kodeksu Pracy dotyczący pracy zdalnej się przedłużają i termin ich wejścia w życie nie jest znany. Praca zdalna jest natomiast – i jeszcze długo pozostanie –  codziennością u wielu pracodawców. 

Jak ją zorganizować, aby nie narazić się na ryzyka w obliczu skąpych regulacji prawnych? 

Podczas warsztatów skupimy się na praktycznych aspektach związanych z pracą na odległość. Porozmawiamy o aktualnych problemach z nią związanych, dzieląc się naszymi doświadczeniami i obserwacjami. Damy wskazówki, na co przy pracy zdanej uważać i czego unikać. 


Program warsztatów


Podczas warsztatów omówimy:

 • Jaką formę pracy na odległość wybrać?
 • Jak ją skutecznie wprowadzić?
 • Na co zwrócić przy tym uwagę?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy dot. regulacji pracy zdalnej?
 • Kontrola pracownika zdalnego – jak ją przeprowadzać, co wolno pracodawcy, jak daleko może sięgać ta kontrola?
 • Jak zarządzać zespołem pracowników pracujących zdalnie? Jak się komunikować? Na co uważać?
 • Nadgodziny – jak nad nimi zapanować?
 • BHP – jakie są praktyczne ryzyka i sposoby na ich uniknięcie?
 • Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej – o czy należy pamiętać?
 • Projektowane zmiany w prawie pracy dot. pracy zdalnej – jak się do nich przygotować?


Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Dyrektorzy HR, menadżerowie i pracownicy działów HR, dyrektorzy i członkowie zarządów.


Koszt udziału

Koszt udziału wynosi 900 PLN netto. W przypadku udziału dwóch lub więcej osób z tej samej organizacji, koszt każdej kolejnej osoby wynosi 800 PLN netto.

Koszt obejmuje:

 • udział w 3h warsztatach online
 • dwutygodniowy dostęp do nagrania warsztatów 
 • prezentację wraz z dodatkowym skryptem odwołującym się do omawianej tematyki

Uczestników zachęcamy do nadsyłania pytań i przypadków z własnej praktyki. Wybrane zagadnienia zostaną uwzględnione w tematyce warsztatów. W trakcie warsztatów będzie również możliwość zadawania pytań.


Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: prohr@raczkowski.eu

Regulamin warsztatów jest dostępny pod tym linkiem.
 

 

Prelegenci

Radca prawny, członek The Data Protection International Practice Group Ius Laboris, kieruje zespołem ochrony danych osobowych w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek w zakresie prawa pracy oraz doradza Klientom w obszarach ochrony danych osobowych pracowników, w tym przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych, włącznie z transferem danych za granicę, w kwestiach związanych z monitorowaniem pracowników, czy weryfikacją kandydatów do pracy. Wspiera działy HR we wdrożeniu RODO. Prowadzi szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych pracowników.

Szef zespołu sporów sądowych.

Piotr ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i przedsądowych we wszystkich dziedzinach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, mobbingiem i dyskryminacją.

Ponadto, doradza i reprezentuje klientów w sporach związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją. Opracowuje strategie procesowe, plany zwolnień, w tym identyfikuje i określa kryteria doboru do zwolnień w ramach grup pracowników, a także przygotowuje wymaganą dokumentację.

Wspiera klientów w procesie komunikacji z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi.

Zajmuje się także zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz kształtowaniem odpowiednich warunków pracy, w tym opracowywaniem regulaminów wynagradzania.

Jego klientami są największe polskie spółki z branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji, bankowości i finansów, farmaceutycznej oraz lotniczej.

Jest autorem licznych publikacji na temat prawa pracy i prawa HR.