To wydarzenie już się zakończyło.


WARSZTATY ONLINE | Organizacja efektywnej pracy zdalnej dla pracowników

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta.


27 maja | godz. 10.00 – 13.00 | Wydarzenie płatne


Prace nad projektem zmian Kodeksu Pracy dotyczący pracy zdalnej się przedłużają i termin ich wejścia w życie nie jest znany. Praca zdalna jest natomiast – i jeszcze długo pozostanie –  codziennością u wielu pracodawców. 

Jak ją zorganizować, aby nie narazić się na ryzyka w obliczu skąpych regulacji prawnych? 

Podczas warsztatów skupimy się na praktycznych aspektach związanych z pracą na odległość. Porozmawiamy o aktualnych problemach z nią związanych, dzieląc się naszymi doświadczeniami i obserwacjami. Damy wskazówki, na co przy pracy zdanej uważać i czego unikać. 


Program warsztatów


Podczas warsztatów omówimy:

 • Jaką formę pracy na odległość wybrać?
 • Jak ją skutecznie wprowadzić?
 • Na co zwrócić przy tym uwagę?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy dot. regulacji pracy zdalnej?
 • Kontrola pracownika zdalnego – jak ją przeprowadzać, co wolno pracodawcy, jak daleko może sięgać ta kontrola?
 • Jak zarządzać zespołem pracowników pracujących zdalnie? Jak się komunikować? Na co uważać?
 • Nadgodziny – jak nad nimi zapanować?
 • BHP – jakie są praktyczne ryzyka i sposoby na ich uniknięcie?
 • Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej – o czy należy pamiętać?
 • Projektowane zmiany w prawie pracy dot. pracy zdalnej – jak się do nich przygotować?
 • Praca zdalna z zagranicy a kwestie prawno-pracownicze, imigracyjne, ubezpieczeniowe i podatkowe – na co zwrócić uwagę i jak zabezpieczyć największe ryzyka?


Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?


Dyrektorzy HR, menadżerowie i pracownicy działów HR, dyrektorzy i członkowie zarządów.


Koszt udziału


Koszt udziału wynosi 900 PLN netto. W przypadku udziału dwóch lub więcej osób z tej samej organizacji, koszt każdej kolejnej osoby wynosi 800 PLN netto.

Koszt obejmuje:

 • udział w 3h warsztatach online
 • dwutygodniowy dostęp do nagrania warsztatów 
 • prezentację wraz z dodatkowym skryptem odwołującym się do omawianej tematyki

Uczestników zachęcamy do nadsyłania pytań i przypadków z własnej praktyki. Wybrane zagadnienia zostaną uwzględnione w tematyce warsztatów. W trakcie warsztatów będzie również możliwość zadawania pytań.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wydarzenia. W takim przypadku, uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowanym 3 dni przed terminem warsztatów. 


Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: prohr@raczkowski.eu

Regulamin warsztatów jest dostępny pod tym linkiem.

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Edyta od ponad 10 lat doradza polskim i międzynarodowym pracodawcom w prawie wszystkich aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Wspiera klientów m.in. przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę (w tym w szczególności z kluczowymi pracownikami kadry managerskiej), w prowadzeniu negocjacji ugodowych i wewnętrznych postępowań wyjaśniających, przy transferach pracowników, a także we wdrażaniu wewnętrznych polityk i regulaminów.

Przez ponad 5 lat doradzała jednemu z największych światowych pracodawców w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym prowadziła negocjacje ze związkami zawodowymi. Koordynuje także międzynarodowe projekty we współpracy z kancelariami z IUS LABORIS z innych jurysdykcji. 

Wśród jej klientów są firmy z branży finansowej, farmaceutycznej, usługowej, IT, technologicznej oraz rozrywkowej, a także zagraniczne ambasady i międzynarodowe fundacje.  

Prowadzi warsztaty i szkolenia, również w języku angielskim. Jest autorem publikacji w mediach i prasie branżowej.
 

Szef praktyki imigracji i Global Mobility / Doktor nauk prawnych / LL.M.

Michał specjalizuje się we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, w tym we wdrażaniu najbardziej efektywnych praktyk. Ponadto, doradza w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników, złożonych zagadnień imigracji korporacyjnej na każdym etapie planowania, zatrudniania, jak i delegowania pracowników za granicę.

Posiada doświadczenie w transgranicznych aspektach prawa HR. Wspiera klientów przy koordynacji i wdrażania krajowych oraz międzynarodowych wytycznych dla działów HR.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy w prasie i czasopismach naukowych.

Michał jest członkiem The American Immigration Lawyers Association (AILA).

Szef zespołu sporów sądowych.

Piotr ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i przedsądowych we wszystkich dziedzinach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, mobbingiem i dyskryminacją.

Ponadto, doradza i reprezentuje klientów w sporach związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją. Opracowuje strategie procesowe, plany zwolnień, w tym identyfikuje i określa kryteria doboru do zwolnień w ramach grup pracowników, a także przygotowuje wymaganą dokumentację.

Wspiera klientów w procesie komunikacji z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi.

Zajmuje się także zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz kształtowaniem odpowiednich warunków pracy, w tym opracowywaniem regulaminów wynagradzania.

Jego klientami są największe polskie spółki z branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji, bankowości i finansów, farmaceutycznej oraz lotniczej.

Jest autorem licznych publikacji na temat prawa pracy i prawa HR.

 

Tomasz ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych i współpracowniczych. Specjalizuje się w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów uzyskiwanych przez pracowników transgranicznych oraz świadczeń pracowniczych.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu efektywnych kosztowo struktur wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników. Opracowuje polityki i procedury delegowania pracowników, a także opracowuje rozliczenia podatkowe. Opracowywał lub weryfikował tysiące polskich rocznych zeznań podatkowych składanych przez podatników transgranicznych.

Tomasz jest autorem licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Jest prelegentem na seminariach, warsztatach i webinariach.

Wcześniej był związany z firmą z „Wielkiej Czwórki”.