To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Prawa człowieka w raporcie niefinansowym

25 czerwca 2020 | 11:00-12:30 | Spotkanie online
 

Wraz ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych zapraszamy na webinar poświęcony m.in:

  • Idei raportowania niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania o stosowanej polityce w zakresie poszanowania praw człowieka i jej rezultatów
  • Koncepcji praw człowieka
  • Prawom człowieka a prawom pracowników
  • Założeniom i celom polityki emitenta w zakresie poszanowania praw człowieka z uwzględnieniem systemu compliance 
  • Przykładowym oświadczeniom na temat informacji niefinansowych

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Wydarzenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR i środowisko w spółkach giełdowych.
 

Data: 30 czerwca 2020 r.
Godz.: 11:00-12:30 
Więcej informacji i rejestracja na stronie SEG

Agenda

11:00-11:05 Otwarcie

11:05-11:20 Idea raportowania niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania o stosowanej polityce w zakresie poszanowania praw człowieka i jej rezultatów

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

11:20-11:35 Koncepcja praw człowieka

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dominika Dörre-Kolasa, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

11:35-11:55 Prawa człowieka a prawa pracowników

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dominika Dörre-Kolasa, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

11:55-12:15 Założenia i cele polityki emitenta w zakresie poszanowania praw człowieka z uwzględnieniem systemu compliance

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

12:15-12:30 Omówienie przykładowych oświadczeń na temat informacji niefinansowych

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Radca prawny, kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich obszarach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym doświadczenie procesowe. Doradza klientom m.in. w procesach restrukturyzacyjnych, zwolnień grupowych oraz w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym w szczególności wyższej kadry menadżerskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Pantheon-Assas (Paris II). Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską. Związana z Kancelarią od 2007 r. Autorka publikacji w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego m.in. w pracach pod redakcją prof. dr hab. M. Safjana i prof. dr hab. K. Pietrzykowskiego.