To wydarzenie już się zakończyło.


Perspektywy. Co nowego w prawie HR w 2019?

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej najnowszym zmianom w prawie HR w 2019 r. 

Termin: 19 lutego 2019 r. 
Miejsce: biuro kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro), Warszawa
Koszt uczestnictwa: 1650 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

Panel I 10:00 – 11:45 

10:00 — 10:10  Wprowadzenie – dlaczego rok 2019 r. będzie rokiem wytężonej pracy działów HR, zwiększonych wydatków oraz nowych stanowisk pracy

Prelegent: Iwona Jaroszewska-Ignatowska

10:10 — 11:00  Dokumentacja pracownicza na nowych zasadach 

Prelegent: r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska

 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
 • Rodzaje dokumentów przechowywanych dla poszczególnych grup pracowników, w zależności od okresu ich zatrudnienia. 
 • Zawartość akt osobowych po nowelizacji.
 • Pozostała dokumentacja pracownicza, w tym ewidencja czasu pracy – sposoby jej prowadzenia oraz wymagana treść.


11:00 — 11:45 Elektroniczna dokumentacja pracownicza 

Prelegent: r. pr. Łukasz Kuczkowski

 • Razem czy osobno – możliwości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie papierowej i elektronicznej.
 • Jakie wymagania powinien spełniać elektroniczny system dokumentacji pracowniczej?
 • Jak prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej?
 • Bazy danych, struktura folderów, skanowanie dokumentów – rekomendacje kancelarii.

Przerwa kawowa 11:45 – 12:10

Panel II 12:10 – 13:10
 
12:10 — 13:10 Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce

Prelegent: r. pr. Łukasz Kuczkowski

 • Ważne terminy przy zakładaniu i prowadzeniu PPK.
 • Zapis i rezygnacja – jak funkcjonują i na co zwracać uwagę? 
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów – kto ją może ponieść, na jakich zasadach i jak się przed tym uchronić? 


13:10 — 13:40 Rewolucyjne zmiany w  ustawie o związkach zawodowych 

Prelegent: adw. Bartłomiej Raczkowski

 • Rozszerzenie prawa związkowego na kontraktorów
 • Nowa definicja organizacji reprezentatywnej
 • Weryfikacja liczebności organizacji związkowej
   

Lunch 13:40 – 14:30

Panel III 14:30 – 16:30
 
14:30 — 15:00 Tajemnica przedsiębiorstwa po zmianach 

Prelegent: r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska

 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i czynu nieuczciwej konkurencji. 
 • Jak skutecznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed nieuprawnionym  ujawnieniem. 
 • Rekomendowane zmiany w dokumentacji pracowniczej i umowach.
 • Sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

15:00 — 15:40 Compliance 2019. Obowiązki i odpowiedzialność karna spółek

Prelegent: adw. Janusz Tomczak

 • Nowa ustawa o odpowiedzialności karnej spółek a obowiązki Działów HR 
 • Jakie regulacje powinien wdrożyć HR, aby spółka nie ponosiła winy za przestępstwo?
 • Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające w działalności HR-owej – nowe trendy.

15:40 — 16:15 Opodatkowanie pracowników delegowanych, ubezpieczenia społeczne oraz konsekwencje wynikające z BREXIT-u 

Prelegent: Katarzyna Serwińska, doradca podatkowy, partner

Opodatkowanie pracowników delegowanych do i z Polski:

 • opodatkowanie dochodów na gruncie umów międzynarodowych
 • opodatkowanie dochodów na podstawie przepisów o PIT

Ubezpieczenia społeczne:

 • ustalanie ustawodawstwa właściwego dla pracowników wykonujących pracę w UE, EOG i Szwajcarii, krajach „umownych” oraz krajach „trzecich” 
 • zasady podlegania pracowników delegowanych składkom na ZUS w Polsce 

Konsekwencje w zakresie podatków pracowniczych, wynikające z BREXIT-u.

Panel IV 16:15 – 16:30
 
16:15 — 16:30 Dyskusja, pytania, zakończenie 

 

Prelegenci

Adwokat, założyciel, obecnie Partner Zarządzający kancelarii. Specjalista z zakresu prawa pracy, od ponad 20 lat doradza największym międzynarodowym i polskim firmom. W latach 1993-1995 asystent w Katedrze Prawa Pracy UJ. Prawnik, a następnie partner kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – 1995-2007. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na łamach periodyków specjalistycznych i gazet. Od 2017 Przewodniczący European Employment Lawyers Association, a od 2008 r. Członek Zarządu tej organizacji. Od 2016 Przewodniczący Sekcji Prawa Pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2009 członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy. W latach 2014-2017 członek Steering Committee International Forum on Employment Law.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym i giełdowym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Reprezentuje klientów w procesach sądowych. Prowadziła wiele sensytywnych wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w tworzeniu szeroko pojętych polityk wynagrodzeń, zarówno w sektorze finansowym jak i w spółkach giełdowych. Doradza radom nadzorczym oraz grupom kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem wyższej kadry menadżerskiej.

Wśród jej klientów są spółki giełdowe, banki, domy maklerskie i  fundusze inwestycyjne. Doradza również klientom z sektora medialnego i produkcyjnego.  

Współpracuje z wieloma branżowymi stowarzyszeniami, m.in. z Izbą Domów Maklerskich, Związkiem Banków Polskich oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.  

Autorka licznych publikacji i artykułów w tematyce prawa pracy, w szczególności regulacji wynagrodzeń w sektorach regulowanych.

Propagatorka idei HR bez papieru i digitalizacji dokumentów w biznesie.

 

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

 

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.