To wydarzenie już się zakończyło.


Perspektywy. Co nowego w prawie HR w 2019?

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej najnowszym zmianom w prawie HR w 2019 r. 

Termin: 19 lutego 2019 r. 
Miejsce: biuro kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro), Warszawa
Koszt uczestnictwa: 1650 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

Panel I 10:00 – 11:45 

10:00 — 10:10  Wprowadzenie – dlaczego rok 2019 r. będzie rokiem wytężonej pracy działów HR, zwiększonych wydatków oraz nowych stanowisk pracy

Prelegent: Iwona Jaroszewska-Ignatowska

10:10 — 11:00  Dokumentacja pracownicza na nowych zasadach 

Prelegent: r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska

 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
 • Rodzaje dokumentów przechowywanych dla poszczególnych grup pracowników, w zależności od okresu ich zatrudnienia. 
 • Zawartość akt osobowych po nowelizacji.
 • Pozostała dokumentacja pracownicza, w tym ewidencja czasu pracy – sposoby jej prowadzenia oraz wymagana treść.


11:00 — 11:45 Elektroniczna dokumentacja pracownicza 

Prelegent: r. pr. Łukasz Kuczkowski

 • Razem czy osobno – możliwości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie papierowej i elektronicznej.
 • Jakie wymagania powinien spełniać elektroniczny system dokumentacji pracowniczej?
 • Jak prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej?
 • Bazy danych, struktura folderów, skanowanie dokumentów – rekomendacje kancelarii.

Przerwa kawowa 11:45 – 12:10

Panel II 12:10 – 13:10
 
12:10 — 13:10 Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce

Prelegent: r. pr. Łukasz Kuczkowski

 • Ważne terminy przy zakładaniu i prowadzeniu PPK.
 • Zapis i rezygnacja – jak funkcjonują i na co zwracać uwagę? 
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów – kto ją może ponieść, na jakich zasadach i jak się przed tym uchronić? 


13:10 — 13:40 Rewolucyjne zmiany w  ustawie o związkach zawodowych 

Prelegent: adw. Bartłomiej Raczkowski

 • Rozszerzenie prawa związkowego na kontraktorów
 • Nowa definicja organizacji reprezentatywnej
 • Weryfikacja liczebności organizacji związkowej
   

Lunch 13:40 – 14:30

Panel III 14:30 – 16:30
 
14:30 — 15:00 Tajemnica przedsiębiorstwa po zmianach 

Prelegent: r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska

 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i czynu nieuczciwej konkurencji. 
 • Jak skutecznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed nieuprawnionym  ujawnieniem. 
 • Rekomendowane zmiany w dokumentacji pracowniczej i umowach.
 • Sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

15:00 — 15:40 Compliance 2019. Obowiązki i odpowiedzialność karna spółek

Prelegent: adw. Janusz Tomczak

 • Nowa ustawa o odpowiedzialności karnej spółek a obowiązki Działów HR 
 • Jakie regulacje powinien wdrożyć HR, aby spółka nie ponosiła winy za przestępstwo?
 • Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające w działalności HR-owej – nowe trendy.

15:40 — 16:15 Opodatkowanie pracowników delegowanych, ubezpieczenia społeczne oraz konsekwencje wynikające z BREXIT-u 

Prelegent: Katarzyna Serwińska, doradca podatkowy, partner

Opodatkowanie pracowników delegowanych do i z Polski:

 • opodatkowanie dochodów na gruncie umów międzynarodowych
 • opodatkowanie dochodów na podstawie przepisów o PIT

Ubezpieczenia społeczne:

 • ustalanie ustawodawstwa właściwego dla pracowników wykonujących pracę w UE, EOG i Szwajcarii, krajach „umownych” oraz krajach „trzecich” 
 • zasady podlegania pracowników delegowanych składkom na ZUS w Polsce 

Konsekwencje w zakresie podatków pracowniczych, wynikające z BREXIT-u.

Panel IV 16:15 – 16:30
 
16:15 — 16:30 Dyskusja, pytania, zakończenie 

 

Prelegenci

Adwokat, założyciel, obecnie Partner Zarządzający kancelarii. Specjalista z zakresu prawa pracy, od ponad 20 lat doradza największym międzynarodowym i polskim firmom. W latach 1993-1995 asystent w Katedrze Prawa Pracy UJ. Prawnik, a następnie partner kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – 1995-2007. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na łamach periodyków specjalistycznych i gazet. Od 2017 Przewodniczący European Employment Lawyers Association, a od 2008 r. Członek Zarządu tej organizacji. Od 2016 Przewodniczący Sekcji Prawa Pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2009 członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy. W latach 2014-2017 członek Steering Committee International Forum on Employment Law.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym i giełdowym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Reprezentuje klientów w procesach sądowych. Prowadziła wiele sensytywnych wewnętrznych postępowań wyjaśniających. 

Specjalizuje się w tworzeniu szeroko pojętych polityk wynagrodzeń, zarówno w sektorze finansowym jak i w spółkach giełdowych. Doradza radom nadzorczym oraz grupom kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem wyższej kadry menadżerskiej. 

Wśród jej klientów są spółki giełdowe, banki, domy maklerskie i  fundusze inwestycyjne. Doradza również klientom z sektora medialnego i produkcyjnego.  

Współpracuje z wieloma branżowymi stowarzyszeniami, m.in. z Izbą Domów Maklerskich, Związkiem Banków Polskich oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.  Autorka licznych publikacji i artykułów w tematyce prawa pracy, w szczególności regulacji wynagrodzeń w sektorach regulowanych. Propagatorka idei HR bez papieru i digitalizacji dokumentów w biznesie.

Doradca podatkowy, Partner w biurze warszawskim.  Absolwentka SGH, magister ekonomii i zarządzania.  Do Kancelarii dołączyła w 2018.  Od początku swojej kariery zawodowej związana była z PwC, gdzie przez ostatnich 12 lat pełniła rolę leadera zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa HR.  
Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych aspektów podatkowych relokacji pracowników za granicę oraz do Polski oraz optymalizacji kosztów pracy.
W trakcie swojej kariery zawodowej, doradzała klientom międzynarodowym i polskim w zakresie konsekwencji podatkowych i ubezpieczeniowych tworzenia i funkcjonowania efektywnych kosztowo struktur zatrudniania i wynagradzania pracowników (w tym najwyższej kadry zarządzającej), jak również konsekwencji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowniczych programów motywacyjnych oraz możliwości ich optymalizacji.
Zajmowała się bieżącymi rozliczeniami podatkowymi i ubezpieczeniowymi pracowników delegowanych do pracy w Polsce oraz wykonujących pracę za granicą.  Przez wiele lat sprawowała nadzór nad procesem rocznych rozliczeń podatkowych dla członków najwyższej kadry kierowniczej międzynarodowych firm w Polsce i za granicą.
Jest autorką publikacji dotyczących międzynarodowego opodatkowania pracowników delegowanych z Polski i do Polski, prelegentką na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom opodatkowania osób fizycznych.

Adwokat, partner. Przed dołączeniem do kancelarii Raczkowski przez piętnaście lat był związany z kancelarią, gdzie kierował praktyką karną. 

Posiada wszechstronne doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, stających w obliczu ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną jak i pokrzywdzonych przestępstwem.

Realizował projekty w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom, pracował m.in. przy projektowaniu i wprowadzaniu procedur antykorupcyjnych, projektowaniu rozwiązań służących raportowaniu o nieprawidłowościach (whistleblowing lines), w polskich jak i międzynarodowych strukturach.

Jest członkiem International Bar Assocation Criminal Law Committee, ekspertem Transparency International, a także sędzią dyscyplinarnym. Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.