To wydarzenie już się zakończyło.


II Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy do udziału w III Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych, ogólnopolskiej konferencji dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Organizatorem III Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych jest kwartalnik „ABI EXPERT”.

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. dr Dominika Dörre- Kolasa oraz r. pr. Paweł Sych.  

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj

Agenda

21 października 2019 r., godz. 18:45 – 19:30

Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  • przebieg kontroli
  • problemy postępowania kontrolnego
  • trudność w interpretacji przepisów dotyczących kontroli Prezesa UODO i wynikające z tego zagrożenia

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.