To wydarzenie już się zakończyło.


II Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy do udziału w III Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych, ogólnopolskiej konferencji dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Organizatorem III Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych jest kwartalnik „ABI EXPERT”.

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. dr Dominika Dörre- Kolasa oraz r. pr. Paweł Sych.  

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj

Agenda

21 października 2019 r., godz. 18:45 – 19:30

Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  • przebieg kontroli
  • problemy postępowania kontrolnego
  • trudność w interpretacji przepisów dotyczących kontroli Prezesa UODO i wynikające z tego zagrożenia

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych.