To wydarzenie już się zakończyło.


Spółka pod lupą prokuratora. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

Projektowana ustawa o odpowiedzialności karnej spółek umożliwia wymierzenie kary spółce za przestępstwa popełnione w związku z jej działalnością przez reprezentantów i pracowników. Uniezależnia tę odpowiedzialność od winy osób działających w imieniu spółek. Projekt zobowiązuje też przedsiębiorców do wdrożenia regulacji sygnalizowania o nieprawidłowościach, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i przyjęcia innych regulacji compliance. W trakcie naszych warsztatów postaramy się w praktyczny sposób przedstawić Państwu założenia, cele i zasady nowej regulacji, podzielimy się tez z Państwem naszymi doświadczeniami w zakresie skutecznego wdrażania systemu zarządzania zgodnością. 

Termin: 10 stycznia 2018 r. , godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 1650 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 
 

Agenda

Panel I. 10:00 - 11:30
 
10:00 - 10:45  Odpowiedzialność karna spółek – model i zasady

•    Międzynarodowe standardy odpowiedzialności karnej spółek a polska praktyka
•    Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z 2002 r. – podstawowe zasady
•    Nowy reżim odpowiedzialności karnej spółek – ewolucja czy rewolucja? 

10:45 - 11:30 Przestępstwo popełnione przez spółkę czy w spółce?

•    Podstawy odpowiedzialności karnej spółek
•    Odpowiedzialność za własne i cudze czyny zabronione 
•    Odpowiedzialność osoby fizycznej a odpowiedzialność spółki

Przerwa kawowa (11:30 – 12:00)
 
Panel II. 12:00 - 13:30
Compliance – ograniczenie ryzyka nieprawidłowości i odpowiedzialności 

•    Brak systemu compliance jako „nieprawidłowość” i wina spółki
•    Obowiązek wdrożenia procedury whistleblowingu i prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających 
•    Elementy systemu compliance według ustawy 

Lunch (13:30 – 14:30)
 
Panel III. 14:30 – 15:30
Spółka jako oskarżony w postępowaniu karnym

•    Zawiadamianie organów ścigania o nieprawidłowościach i przestępstwach     
•    Postępowanie karne przeciwko spółce     
•    Kary, środki karne i jak się przed nimi bronić? 

Panel IV. 15:30 – 16:00 Dyskusja, pytania, zakończenie 

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance.

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe oraz The Legal 500 EMEA w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.