To wydarzenie już się zakończyło.


Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku „Świąteczna gorączka” – na przełomie roku co piąte zwolnienie lekarskie jest nadużyciem. Jak temu przeciwdziałać?

Zapraszamy na świąteczne spotkanie z cyklu Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku: „Świąteczna gorączka” – na przełomie roku co piąte zwolnienie lekarskie jest nadużyciem. Jak temu przeciwdziałać?

Termin:  14 grudnia br., w godzinach 9:00 – 12:00 

Miejsce: Grand Ascot Hotel przy ul. Józefa Szujskiego 4 w Krakowie.

Spotkanie poprowadzą: r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa oraz r. pr. Robert Stępień. 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu

Agenda

Panel I
Niezdolność do pracy, absencje chorobowe i zwolnienia lekarskie z punktu widzenia Dyrektora HR. Prowadzący: r. pr. Robert Stępień. 

•    uprawnienia i obowiązki pracodawcy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich
•    obowiązki pracownika – poinformowanie i usprawiedliwienie nieobecności 
•    „pracownik może chodzić” – takie zalecenie nie jest przyzwoleniem na nadużycia
•    zwolnienie lekarskie a urlop 
•    nadużycie zwolnienia lekarskiego a zwrot zasiłku
•    nieobecności w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy – jaki tryb wybrać

Panel II
Kontrola zwolnień lekarskich – gdzie kończy się uprawnienie pracodawcy, a gdzie zaczyna prywatność pracownika? Prowadzący: r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa.

•    kontrolowanie zwolnień lekarskich a RODO
•    zdjęcie na Facebooku lub Instagramie – czy może być wykorzystane przez pracodawcę 
•    zwolnienia od psychiatry – jakie dane można przetwarzać 
•    prewencja chorób zawodowych – czy i jakie dane można gromadzić
 

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.