Zwrot kosztów za sprzęt potrzebny pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej bez PIT | PRO HR Tax View

2021.02.18

W podatkowym PRO HR Alert z dnia 18 grudnia 2020 roku informowaliśmy Państwa o interpretacji podatkowej, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) stwierdził, że ekwiwalenty wypłacane pracownikom w związku z pracą zdalną w okresie pandemii nie powodują powstania przychodu ze stosunku pracy — więcej informacji.

DKIS w interpretacji z dnia 1 lutego 2021 roku poszedł o krok dalej. Stwierdził, że w przypadku pracowników, którzy wykonują pracę w trybie zdalnym w okresie pandemii, otrzymany zwrot kosztów zakupu niezbędnego do pracy sprzętu również nie będzie skutkował powstaniem po ich stronie przychodów w rozumieniu Ustawy o PIT.

W przedmiotowej sprawie o interpretację wystąpiła firma, która poleciła pracownikom wykonywanie pracy w trybie zdalnym. Spółka stworzyła regulamin pracy zdalnej, w którym spisane zostały najistotniejsze zasady związane z wykonywaniem pracy w tym trybie. Zgodnie z regulaminem, pracownik uprawniony jest do zwrotu kosztów za zakupiony sprzęt niezbędny do wyposażenia stanowiska do pracy zdalnej, tj. krzesło, stół/biurko, podnóżek, uchwyt na dokumenty, apteczka i gaśnica proszkowa (katalog zamknięty). Wysokość refundacji wynosi maksymalnie 800 zł brutto i przysługuje jednorazowo każdemu pracownikowi. Zwrot środków odbywa się na podstawie imiennej faktury lub imiennego paragonu, po uprzednim zaakceptowaniu wydatku przez przełożonego. Co istotne, zakupiony przez pracownika sprzęt stanowi własność pracownika i pozostanie jego własnością nawet po ustaniu stosunku pracy.

To już druga taka liberalna interpretacja DKIS dotycząca opodatkowania szeroko pojętych środków finansowanych pracownikom w związku z wykonywaniem przez nich pracy w trybie zdalnym w trakcie pandemii. Zaznaczamy, że ani w ustawie o PIT, ani w Kodeksie pracy nie ma przepisów, z których wprost wynikałby brak przychodu po stronie pracownika lub jego zwolnienie z PIT w opisanej sytuacji. Rekomendujemy ostrożne podejście do stanowiska wyrażonego w omawianej interpretacji.