Orzeczenie #1 | Co HR musi znać i stosować w praktyce

2021.03.11

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2020 r. (II PK 173/19)

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie przez jego pracodawcę z wynalazku, niezależnie czy pracodawca uzyskał na niego ochronę patentową. Jeżeli wynalazek przynosiłby większe korzyści pracodawcy, gdyby uzyskał patent, to pracownik wynagrodzenia z uwzględnieniem tego faktu. 

Strony mogą ustalić inne zasady w umowie, np. wyłączyć to dodatkowe wynagrodzenie.

Orzeczenie omawia Łukasz Kuczkowski