Bezpieczeństwo i higieny pracy pracownika zdalnego | PROHR Press

2021.07.15

Praca zdalna zagościła u nas na dobre, jednak obecne regulacje prawne są dość lakoniczne. Pracodawcy mają więc wiele wątpliwości dotyczących m.in. ich obowiązków i odpowiedzialności bhp. Stan niepewności powinien zniknąć po wejściu w życie nowych przepisów o pracy zdalnej, nad którymi od wielu miesięcy pracuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przepisy te zostaną dodane bezpośrednio do Kodeku pracy i zastąpią telepracę. Niemniej, na nowelizację będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Nastąpi ona dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (lub stanu zagrożenia epidemicznego) ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na razie trudno wskazać zatem precyzyjną datę wejścia w życie ww. przepisów, niemniej Ministerstwo zapowiada, że można się tego spodziewać w trzecim kwartale bieżącego roku.

Projekt nowych przepisów o pracy zdalnej przewiduje ograniczenie zakresu obowiązków bhp pracodawcy (na tych samych zasadach, co w przypadku telepracy). Co więcej, w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych będzie możliwość przeprowadzenia szkolenia wstępnego bhp w całości zdalnie. Nowe przepisy uniemożliwią natomiast powierzenia pracownikom zdalnym pewnych prac, w tym zwłaszcza szczególnie niebezpiecznych lub uciążliwych. Pracodawca będzie miał nadto obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika „zdalnego” i przygotowania na jej podstawie informacji zawierającej zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej. Pracownik z kolei będzie miał obowiązek złożenia oświadczenia potwierdzającego, że stanowisko pracy zdalnej w miejscu przez niego wskazanym i uzgodnionym z pracodawcą zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Z nowych przepisów jasno wynika, że pracodawca będzie musiał wykazać się należytą starannością, tj. prawidłowo wykonać wobec pracownika „zdalnego” obowiązki w zakresie bhp. To pracownik będzie jednak odpowiadał za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej, uwzględniającą wymagania ergonomii.

Więcej w artykule dr. Iwony Jaroszewskiej-Ignatowskiej i Zuzanny Rosner-Laskorzyńskiej „Bezpieczeństwo i higieny pracy pracownika zdalnego“ dla Monitor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Inforlex (artykuł z dnia 15.07.2021).