Pracodawca ma prawo do zmiany umowy zakładowej PPK bez zgody strony społecznej | PRO HR Press

2020.06.01

Polski Fundusz Rozwoju w jeden ze swoich interpretacji wskazuje, że jakakolwiek zmiana umowy zakładowej PPK wymaga zgody strony społecznej (związków zawodowych albo reprezentacji osób zatrudnionych). 

Takie stanowisko PFR nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach i będzie prowadziło do niezasadnych, dodatkowych działań pracodawców zmieniających elementy prowadzonych PPK. 

Zgodnie z ustawą o PPK, rola strony społecznej została bowiem ograniczona wyłącznie do współdziałania z pracodawcą przy wyborze instytucji finansowej. Przy czym to uprawnienie jest ograniczone czasowo:  jeżeli na miesiąc przed upływem terminu do zawarcia tej umowy, strony nie wybiorą wspólnie instytucji finansowej, to pracodawca sam wybiera instytucję finansową. 

Uprawnienie strony społecznej nie odnosi się zatem do zawierania umowy zakładowej czy jej późniejszej zmiany. Jest to wyłączna domena pracodawcy i instytucji finansowej, która prowadzi PPK. 

Stanowisko PFR nie zasługuje zatem na uznanie.

Pełen artykuł komentujący stanowisko PFR autorstwa r.pr. Łukasza Kuczkowskiego ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. „Zmiana umowy o zarzadzanie PPK nie wymaga zgody strony społecznej”.