Termin pierwszej wpłaty do PPK

2020.02.27

Zdaniem PFR Portal PPK należności często trzeba będzie przekazać instytucji finansowej jeszcze w tym samym miesiącu, w którym nastąpił zapis do planu kapitałowego. Nie znajduje to jednak uzasadnienia w ustawie. Wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Tak stanowi art. 28 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215, ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1572).

Od jakiego wynagrodzenia zatem powinny zostać naliczone i pobrane pierwsze wpłaty do PPK? Tłumaczy r. pr. Łukasz Kuczkowski artykule „Termin pierwszej wpłaty – czy nie powinien być miesiąc później?”, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej.