Nowe uprawnienia samorządu w procesie tworzenia PPK | PRO HR Press

2020.07.09

Pracownicze plany kapitałowe, stanowiące formę dodatkowego zabezpieczenia na starość, będą tworzone również przez jednostki budżetowe samorządu terytorialnego. 

Te jednostki będą zobowiązane założyć PPK począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Pomimo epidemii COVID-19 rząd nie przesunął powyższego terminu. W ostatniej ustawie wdrażającej kolejny pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią (Tarcza antykryzysowa 4.0) wprowadzono jednak nowe przepisy, które mogą wpłynąć na procedurę tworzenia PPK w tych jednostkach. 

Tarcza 4.0 przyznała bowiem uprawnienie do wyboru instytucji finansowej, zarządzającej środkami gromadzonymi w ramach PPK, z kierowników jednostek organizacyjnych na  wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządy powiatów oraz zarządy województw. Mogą oni, w imieniu tych właśnie jednostek, wybierać instytucję finansową przy współpracy ze stroną społeczną. Przy czym nie jest to ich obowiązek, ale uprawnienie. Jeżeli nie skorzystają z tego uprawnienia, to nadal w procesie wyboru instytucji finansowej będą uczestniczyli kierownicy jednostek.

Powyższa zmiana obejmuje jedynie wybór instytucji finansowej. Wszelkie inne kwestie związane z tworzeniem PPK nadal pozostają po stronie podmiotu zatrudniającego, tj. kierownika danej jednostki organizacyjnej.

Więcej w artykule r.pr. Łukasza Kuczkowskiego „Wójt wybierze dla jednostki organizacyjnej instytucję finansową zarządzającą środkami z PPK” dla Dziennika Gazeta Prawna.