Czy spóźnione płatności do planu kapitałowego trzeba uregulować?

2020.01.09

Może się zdarzyć, że na koncie danego uczestnika w PPK powstaną zaległości. I choć ustawa nie wspomina o obowiązku ich pokrycia, to wydaje się, że powinny być one uzupełnione.

 

Zasadą powinno być, że od wypłaconego wynagrodzenia należy obliczyć, potrącić wpłaty i przekazać do instytucji finansowej. Bez względu na termin wypłaty (o ile tylko pracownik jest uczestnikiem pracowniczego planu kapitałowego). Brak wpłat do PPK może być konsekwencją różnych okoliczności np. niezapisania pracownika do PPK, zapisania w błędnej dacie, chwilowego braku środków po stronie pracodawcy, błędnego przelewu i przekroczenia terminu na dokonanie wpłat do instytucji finansowej. Brak wyraźnej regulacji ustawowej w tym zakresie nie oznacza jednak, że pracodawca nie musi dokonywać zaległych wpłat do PPK — r.pr. Magdalena Skwara komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna. 

 

Artykuł dostępny jest tutaj.