Zbierać numery dowodów osobistych na potrzeby PPK czy jednak nie? Pracodawcy mają dylemat

2019.08.08

Czy przekazując instytucji finansowej dane pracowników zgłaszanych do PPK, trzeba podawać numer i serię takiego dokumentu? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ta zależy bowiem od tego, kogo pytamy: Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Finansów czy instytucje finansowe. I PFR, i MF w obawie przed RODO wydały interpretacje sprzeczne z ustawą o PPK, ale korzystne dla pracodawców. A instytucje finansowe, trzymając się mocno litery prawa, nie odpuszczają i do prawidłowej identyfikacji uczestnika PPK wymagają (co ważne, zgodnie z ustawą o PPK i ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) podania nie tylko tego, co oczywiste, czyli imienia i nazwiska, lecz także adresu zamieszkania i korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, a w przypadku obywateli Polski także numeru PESEL oraz właśnie numeru i serii dowodu osobistego — r. pr. Łukasz Kuczkowski komentuje dla Dziennika Gazety prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.